Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

algelda
19:10
algelda
19:07
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasensation sensation
19:07
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

algelda
19:06

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaavooid avooid
algelda
19:05
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viaavooid avooid
algelda
19:02
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
algelda
19:02
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid
19:01
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viaavooid avooid
algelda
19:01
powiedz mi
Reposted frommajkey majkey viaavooid avooid

June 10 2017

algelda
19:33
Popatrzcie na mnie! - zawołała Panna Migotka. - Jakoś sobie radzę! Bo nic nie myślę, tylko wyczuwam!
— Kometa nad Doliną Muminków
algelda
19:32
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viaavooid avooid
algelda
19:32
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaavooid avooid
algelda
19:30
8130 cfef
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
algelda
19:29
6285 c6d7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasensation sensation
algelda
19:28
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasensation sensation
algelda
19:28
3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl viasensation sensation
algelda
19:27
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaLimysoul Limysoul
algelda
19:26
3767 d3b3
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid
algelda
19:25

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

May 25 2017

algelda
10:27
3737 cef8
Reposted fromspring-flow spring-flow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl