Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

algelda
10:27
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Reposted fromNiezapomninajkaa Niezapomninajkaa viatworcze tworcze

July 08 2015

algelda
10:59
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake
algelda
10:59
Mój tata zawsze powtarzał, że dobry posiłek to połowa dobrego humoru.
Reposted fromlyapics lyapics
algelda
10:55
Reposted fromibalpangi ibalpangi
algelda
10:55
Reposted fromibalpangi ibalpangi
algelda
07:50
5888 e0cd
Reposted fromiamstrong iamstrong
algelda
07:49
6776 4f05
Reposted fromDaisy88 Daisy88
algelda
07:46
7097 0073 500
Reposted fromjamyjka jamyjka
algelda
07:45
7112 c34c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
algelda
07:45
7116 ff87
Reposted fromjamyjka jamyjka
algelda
07:44
7983 68c8
Reposted fromjamyjka jamyjka
algelda
07:43
7994 e6de
Reposted fromjamyjka jamyjka
algelda
07:43
8960 7f6a
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
algelda
07:41
9131 e78d 500
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka

June 23 2015

algelda
09:09
7505 4852 500
Reposted fromEllivnod Ellivnod
algelda
07:45
7689 5259 500
Reposted fromzlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
algelda
07:44
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong
algelda
07:43
7887 081f 500
Reposted fromwyposazeniedomu wyposazeniedomu

June 12 2015

algelda
12:22
Odkąd cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od ciebie.
— Jean Giraudoux
Reposted fromavooid avooid

June 09 2015

algelda
13:31
2906 ed92 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl